Hosts gezocht voor Rijksmuseum Escape Game

Onderzoeksbibliotheek in het Rijksmuseum
Detail uit The Vault in de Amsterdamse Beurs van Berlage

Gestart in augustus 2014 in de Beurs van Berlage met The Architect. Met behulp van een optreden bij De Wereld Draait Door (bekijk hier) en sterke waardering op oa Tripadvisor zijn we in 2015 uitgebreid met inbraak game The Vault. In 2016 lanceerden wij onze outdoor experience The Port Game en onze eerste mobile game, die als proloog dient voor The Vault. Daarnaast hebben we prijswinnende avonturen ontwikkeld ism ABN Amro en Google.

Onze eerste creatie: The Architect, over Berlage en het mysterie van het genootschap van The Crossed Keys
In de zomer van 2015 hebben we voor SAIL een oud VOC schip omgetoverd tot een mystery experience, wat uiteindelijk leidde tot een samenwerking, The Port Game, met de Haven van Amsterdam
The Port Game is ontworpen als een terugkeer naar ‘lekker buiten spelen’ voor grotere groepen (maximaal 42 spelers tegelijk!). In teams van 6 gaat men op een groot veld in de haven verschillende uitdagingen aan
Onze 3D game voor iPhone en Android
Detail van Google Backstage

--

--

Mystery Experiences

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store