Spelbegeleiders gezocht voor Sherlocked Amsterdam

Over Sherlocked

 • The Vault: een award-winning avontuur waar spelers zich in een filmische heist wanen
 • The Architect: een twist op het klassieke escape room format in het verborgen kantoor van Berlage
 • The *********: een magische ervaring geïnspireerd op de werelden van J.K. Rowling, Luc Besson en Christopher Nolan (lanceert 2022)
Een team tijdens de test-runs van onze escape game in het Rijksmuseum (2019-2020)
 • Kunt verhalen vertellen
  Je weet mensen mee te nemen in een verhaal en vindt het leuk hiermee te improviseren. Je zal omgaan met verschillende soorten groepen: jong, oud, Nederlands en internationaal, hierom is ook een sterke beheersing van Engels vereist.
 • Bent zelfredzaam
  Mocht er een onderdeel van het spel niet werken, dan is het belangrijk dat je zelf een oplossing kunt bedenken, soms zelfs tijdens een game. We staan altijd klaar om te helpen, maar het is belangrijk om zelf ook een oplossingsgerichte houding te hebben.
 • Bent betrouwbaar
  Je krijgt als host verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de ervaring. Voor veel mensen ben je het gezicht van Sherlocked.
 • Woont in, of in de buurt van Amsterdam
In onze inbraakervaring The Vault ondersteun en begeleidt je de spelers vanuit de rol van een typische handlanger rol, zogenaamd vanuit een busje om de hoek.

Wij:

 • Hechten waarde aan je inbreng
  We zijn een jong bedrijf met veel lopende projecten en grote ambities. We zijn volop aan het ontwikkelen en hechten waarde aan ieders inbreng.
 • Herkennen talent
  Aan het eind van de looptijd zal er ruimte zijn om bij wederzijds goedvinden door te groeien naar ons vaste team in de Beurs van Berlage.
Onze nieuwste online ervaring; The Vault Online Heist Experience

Praktische info

 • Uurtarief: €16,50 ex. btw
 • Een werkshift is tussen de 6 en 9 uur per dag
 • Je solliciteert voor minimaal 2 shifts in de week

Herken jij je in bovenstaand profiel?

--

--

--

Mystery Experiences

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sherlocked

Sherlocked

Mystery Experiences

More from Medium

The Concept of Education :The Wool Over our Eyes

Is The Current State Of Media Sustainable?

Executive Limitations: Vice President Anderson

New Deal Europe Update on Tourism to the Balkan Region